محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا در ویژه‌برنامه #دولت_چهاردهم میزبان موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و نوید رییسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی بود تا به بررسی این موضوع بپردازند. 

آنها با واکاوی تجربیات قبلی سعی کردند بیابند که در صورتی که این پنجره به درستی کار خود را انجام ندهد باید منتظر چه پیشامدهایی باشیم؟