این تحلیلگر سیاسی دلیل شکست را این نمی‌داند که چهره بالاتری خواست دیگری داشته است.

*این مصاحبه قبل از اعلام تایید صلاحیت‌ها انجام شده است.

نسخه کامل در سایت اکوایران