نعمت الله فاضلی به تازگی، کتابی منتشر کرده که در آن به جست‌وجوی مسیرهای صلح در ایران امروز پرداخته است. فاضلی به همراه ۲۱ اندیشمند دیگر در کتاب «صلح ایرانی» ، آرایی را جمع‌آوری کردند که به بررسی همه‌جانبه مضمون صلح در ابعاد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی ایران پرداختند و در این کتاب ایده‌هایی را برای گسترش و‌کاهش خشونت مطرح کرده‌اند. 

در این برنامه، فاضلی در گفت و گو با اکو‌ایران، در رابطه با مفهوم صلح در ابعاد همه‌جانبه آن در فرهنگ و جغرافیای ایران توضیح داده است.