بر اساس اعلام این ستاد میزان مشارکت ۴۹.۷ درصد بوده و‌ مسعود پزشکیان توانست به عنوان نهمین رییس جمهور، جمهوری اسلامی انتخاب شود.

اما رییس جمهور جدید کیست و چه سابقه‌ای دارد؟