به گزارش اکوایران، گفت‌وگو با او به واسطه همین زبان و بیان و البته نکته‌های مهمی که مطرح می‌کند، دیدنی از آب درآمده. مشروح گزارش به زودی منتشر خواهد شد.