*** محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور گفته که ایران پول نفتی را که قاچاقی می‌فروشد به صورت زیرزمینی و قاچاقی وارد کشور می‌کند، درست در سوی دیگر ایران، سید احمدی علم الهدی در سخنرانی نماز جمعه اعلام کرده که با جرات ورزی این دولت ایران می‌تواند پول فروش نفت را وارد کند و نیازی به ارتباط با بانک‌ها ندارد. این اتفاق در کنار اهمیت اقتصادی که می‌تواند داشته باشد نگرانی‌هایی هم به وجود می‌آورد.

*** بارش‌های چند روز گذشته تا اندازه کمبود بارش از ابتدای امسال را جبران کرده است اما هنوز هم طبق گزارش‌های رسمی ۴۰ درصد ظرفیت سدهای در ایران خالی است.

*** بعد از مدت ها یک خبر خوب درباره کرونا شنیده‌ایم و آن تغییر شکل ویروس است اما اینبار جهشی که اتفاق افتاده به ضرر ویروس تمام شده و این سوال را به وجود آورده که آیا پایان کابوس کرونا در راه است؟