بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف، این هفته جلسه دارند. از جمله فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا که احتمالا نرخ بهره خود را ۷۵ صدم درصد یا سه مرحله افزایش خواهد داد.

علی مرتضوی، تحلیل‌گر بازارهای مالی از قبرس با اکو ایران همراه است و اثرات تصمیم‌های بانک‌های مرکزی بر بازارها را بررسی می‌کند.