با اینحال مرور تجارب نشان می‌دهد که کمتر سیاستگذاران از پیشینیان خود درس گرفته‌اند. شایع ترین واکنش‌ها برای کنترل نوسانات ارزی، مداخله ضربتی سیاستگذار پولی و ارزی در بازار است که معمولا هم با فشار دولت‌ها انجام می‌شود؛ چرا که هیچ دولتی حاضر نیست افزایش نرخ ارز را در کارنامه اش داشته باشد، حداقل برای انتخاب دوباره.

یکی از دورانی که اقتصاد ایران شوک ارزی تجربه کرد، سال‌های بعد از خروج آمریکا از برجام بود، دورانی که رییس کل بانک مرکزی ایران هم تغییر کرد. عبدالناصر همتی که در این دوران ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت و جایگزین ولی اله سیف شد، در مصاحبه‌ای که پیش از این با اکوایران داشته، به نحوه واکنش خود و شرط و شروط‌هایی که برای رییس جمهور پیش از قبول مسوولیت برای مدیریت بازار ارز داشت، اشاره کرده است. 

اکوایران طی روزهای آتی بخش هایی از مصاحبه های عبدالناصر همتی، ولی اله سیف و احمد عراقچی در خصوص مدیریت بازار ارز در برهه های حساس را منتشر می‌کند.