بازار فواره‌ای بالا رفت سرسره‌ای پایین آمد، این توصیف معامله‌گران از ۴۸ ساعت پر افت و خیز بازار است. بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی دلار هرات در پشت خطی جمعه، هزار تومان ریخت. این کاهش در روز شنبه ادامه داشت و دلار هرات در 39 هزار و 150 تومان روز را به پایان رساند. اما باز هم این پایان کار نبود و دلار در معاملات پشت خطی حتی وارد کانال 38 هزار تومان هم شد.

حال و هوای بازار شنبه اینگونه بود که فشار فروش زیاد بود. نکته‌‌ چنین بازاری این است که در ریزش هیجانی و افزایش هیجانی نرخ‌ها خیلی متنوع می‌شوند، خصوصا نرخ خرید. همچنین در معاملات شنبه شاهد این بودیم که خریداران خیلی پایین می‌خریدند، به قول خود معمله‌گران یکسری‌ها مفت‌بری می‌کنند. البته فاصله خرید و فروش هم در بازار زیاد شده بود. مثلا در سکه این فاصله حتی به 800 هزار تومان هم می‌رسید.

معامله‌گران می‌گویند هر رییس می‌آید یک بازار برای خودش ایجاد می‌کند. در دوره بهمنی بازار مبادله‌ای راه افتاد، در دوره سیف نیما، در دوره همتی متشکل، در دوره صالح‌آبادی توافقی، حال فرزین هم از مرکز مبادله صحبت می‌کند. البته شنیده می‌شود فرزین قصد دارد نرخ‌های متفاوت را جمع کند و فقط نرخ نیما و نرخ مبادله را به جریان بیندازد و کم‌کم این دو نرخ را به هم نزدیک کند.

معامله‌گران درمورد سیاست‌های ارزی فرزین در یک مورد متفق‌القول بودند، فرزین کف قیمت دلار را روی ۲۸ هزار و 500 تومان بست. با اینحال آن‌ها اعتقاد داشتند رییس کل جدید اگر به جای کاهش قیمت تمرکزش را بر مدیریت نوسان بگذارد بهتر است. چون کاهش قیمت ممکن است با حمله جدید سفته‌بازی همراه شود و با بخشی از واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی نداشته باشد. اما کاهش دامنه نوسان ثبات را بر بازار حاکم می‌کند و حتی سفته‌باز‌ها را در دامنه نوسانی محدود خسته می‌کند.

با کاهش نرخ در بازار شنبه دوباره معامله‌گران درباره اینکه کف بازار کجاست به بحث نشستند. اغلب معامله‌گران کف قطعی دلار را 37 هزار تومان می‌بینند و می‌گویند که باتوجه به شرایط اقتصادی و چاپ پول و تورم دیگر پایینتر از این نمی‌رود. این دسته معتقد بودند اگر پایینتر هم برود به صورت هیجانی خواهد بود.