اما امروز خبرهای جدیدی از بازار ارز به گوش می رسد؛ صرافان مجاز شده اند ارز را با نرخ توافقی به فروش برسانند. با اینحال نرخ های پیشنهادی صرافان فاصله قابل توجهی از هم دارد.