یکی از عوامل نوسان بازار ارز درهم بود. در هفته جاری یک اتفاق افتاده و آن اینکه حباب دلاری درهم به سمت صفر میل کرده و حتی در مقاطعی منفی شده است. این موضوع یک پدیده را نشان می‌دهد؛ قیمت دلاری درهم با قیمت اسکناس دلار در تهران مطابقت دارد.

با این چارچوب می‌شود گفت تقاضای درهم کم شده یا با تزریق، مازاد تقاضا جبران شده و قیمت‌های کنونی بازار در یک موازنه به سر می‌برد.