فعالان بازار مسکن در مناطق مختلف شهر تهران در این برنامه متراژ با توجه به اطلاعات موجود، از حال و هوای این روزهای بازار مسکن خبر می دهند؟ آنها در گفت و گو با اکوایران با تاکید برآنکه رکود بر بازار مسکن سایه انداخته، پیش بینی می کنند در ادامه سال جاری معاملات و میزان سرمایه گذاری احیا نخواهد شد. این برنامه متراژ را ببینید.