دیوارنگاره میدان ولیعصر دراین سال ها درگیر حاشیه های زیادی بوده است . روزی برای حذف زنان و زمانی برای استفاده از چهره زنانی که سال ها نامشان در لیست ممنوعه ها قرار داشت . این دیوارنگاره متعلق به سازمان هنری رسانه‌ای اوج است  .حاشیه های این دیوارنگاره معمولا گریبان مدیران شهری را هم می گیرد اما شهرداری نقشی درتصاویری که طراحی و اکران می شود ندارد .

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران دراین خصوص که چرا این فضای بزرگ از جداره میدان ولیعصر در اختیارموسسه اوج  قرار گرفته و مدیران شهری هم نمی توانند نظری درخصوص طراح های آن پیش از اکران بدهند به اکو ایران می گوید:‌من معتقدم کار فرهنگی کردن آن هم در شرایطی که هزار گونه کنش و واکنش از آن سوی آب ها وجود دارد و در شرایط ملتهب کشور، کار سختی است، من خودم منتقد دیوار نگاره اخیر میدان ولیعصر بودم ولی معتقدم ارزش کسی که کار می کند و در این شرایط تالیف و آفرینش می کند، بیش از کسی است که کنار می نشیند و فقط نگاه می کند و تنها در خصوص امور انتقاد می کند که انتقاد هم سرجای خودش ارزشمند است ولی باید توجه کرد ممکن است که هر کاری ایراداتی هم داشته باشد .

وی ادامه می دهد : در شرایطی که مردم ناراحت هستند و هر کدام به دلایلی احساسات شان بر انگیخته است و فضا نیز غبارآلود است واکنش هایی نشان دهند .

 این عضوشورای شهر تهران معتقد است که حاشیه های این دیوارنگارها به مدیریت شهری ارتباط پیدا نمی کند و همیشه سازمان اوج خودش پاسخگوی کار خودش بوده و اگر نقصی بوده یا نقدی بود مخاطب سازمان اوج بوده نه شهرداری تهران .  اما اگر معدل کار این موسسه در خصوص این دیوارنگاره را بگیریم فعالیت های خوبی در حوزه وحدت ملی ،نشاط ملی داشته و همیشه  امید آفرینی وعبور از بحران ها و ایستادگی را در طرح هایش در نظر گرفته است و ممکن است در هر آفرینشی اشکالاتی وجود داشته باشد و باعث نارضایتی عده ای شود . در این دوران نیز باید احتیاط ها را بیشتر می کردند اما همین که در این دوران خاموش نبودند و در این عرصه کاری کردند جای تقدیر دارد.

 نادعلی درخصوص این که چرا مدیریت شهری نظارتی در خصوص طرح های اکران شده میدان ولیعصر ندارد هم توضیح می دهد :‌ نباید به دنبال تصدی گری در همه حوزه هاباشیم این که از تخصص یک مجموعه مردمی که مهارت لازم را دارد  بهره مند شویم خوب است  .