تعداد مدیرانی که با حفظ سمت ، مسئولیت تازه ای را در شهرداری تهران برعهده دارند در حال افزایش است ، از معاون شهردار تهران که همزمان هم معاون حمل و نقل است و هم سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی  تا مدیر مالی یکی از سازمان های زیر مجموعه معاونت عمرانی شهرداری .

برخی معتقدند پذیرش دو مسئولیت همزمان حتی اگر یکی از این مسئولیت ها با حکم سرپرستی باشد غیر قانونی و مدیری که دو مسئولیت را پذیرفته دو شغله محسوب می شود .

شورای شهر تهران  هم به تازگی نسبت به این موضوع حساس شده است . ناصرامانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درخصوص اینکه برخی مدیران شهری که با حفظ سمت، سرپرستی بخش‌های دیگر شهرداری تهران را بر عهده گرفته آیا دو شغله محسوب نمی‌شوند، گفت: دو دیدگاه در این رابطه وجود دارد. با برخی حقوق‌دانان در این‌خصوص صحبت کردم. برخی معتقدند که چون حکم دوم به صورت سرپرست زده شده است و تمام وقت هم قرار نیست در محل خدمت دوم مستقر باشد شغل دوم محسوب نمی‌شود و برخی هم معتقدند که در آیین اجرایی، به اینکه سرپرست یا تمام وقت باشد، حقوق بگیرد یا نگیرد اشاره‌ نشده است و دو شغله تلقی می‌شود. لذا در حال جمع‌بندی هستیم که ان‌شاالله قرار است اگر قطعی شد با شهردار تهران درباره آن مکاتبه کنیم.