به گزارش اکو ایران ،‌یکی از خدماتی که شهرداری تهران به شهروندان می‌دهد، حذف و پاک کردن شعارهایی است که بر روی دیوارهای شهر نوشته می‌شود.مهرماه امسال درخواست پاک کردن شعارنویسی از روی دیوارهای شهر تهران به لیست 10 درخواست اول تهرانی ها اضافه شد . اما این درخواست در آبان ماه کاهش قابل توجهی داشت .

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۹_۱۹-۱۰-۰۷ (4)

رضا ناصری رئیس مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی (۱۳۷+) در رابطه با موضوع تماس‌های مردمی درخصوص پاک کردن شعارنویسی ها از روی دیوارهای شهر  به اکو ایران گفت :‌از اواخر ماه مرداد آمارهایی درخصوص شعار نویسی برروی دیوارهای شهر ثبت شد تا مهرماه که اوج این شعار نویسی ها بود و پیام هایی که با این موضوع بود 60 برابر شد .وی ادامه داد :‌ درحال حاضر با کاهش درخواست های مردمی برای پاک کردن شعارنویسی هستیم و این روند نزولی بوده و به روزهای قبل از افزایش آمارها رسیده ایم .

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۶_۰۹-۲۹-۴۱

اخیرا روی دیوار سفارت انگلیس شعارهایی علیه این کشور درج شده بود. سفیر انگلیس در توئیتی سعی کرد نشان دهد پاک کردن این شعارها با کمک سفرای برخی سفارتخانه‌ها و شهروندان تهرانی است و شهرداری در این رابطه مساعدتی نکرده است.

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۹_۱۹-۱۰-۳۶

تجربه این اتفاق برای کشور روسیه در آغاز جنگ اوکراین به صورت محدودتر نشان از برخورد متفاوتی را می دهد . اندک شعارهای نوشته شده برروی دیوارهای این سفارت خانه که چند متری با سفارت انگلیس فاصله دارد پاک می شد .

اما مدیران شهری تاکید دارند پاکسازی دیوارهای شهری از شعارهایی که به صورت غیر قانونی نوشته می شود جزو وظایف ذاتی آنهاست و برای آنها تفاوتی نمی کند روی کدام دیوار شعار نوشته باشند .  

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۹_۱۹-۱۰-۰۶

مطهر محمدخانی سخنگوی شهردار تهران در خصوص این شائبه مطرح شده در برخی رسانه‌ها که آیا شهرداری درباره پاک کردن شعارنویسی بر روی دیوارهای سفارت انگلیس بی‌توجهی کرده است، به اکو ایران گفت: شهرداری تهران به وظیفه قانونی خود در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه خدمات شهری زیباسازی و پاک سازی منظر شهری در معابر عمل می‌کند. اگر شعارهایی بر روی دیوارهای شهر چه شعارهای تجاری و تبلیغاتی و چه توهین آمیز به صورت غیرقانونی نوشته شود، یکی از وظایف روزمره شهرداری است که سیمای شهر را از مواردی که منظر آن را دچار اغتشاش می‌کند پاکسازی کند. همچنین در بحث زیباسازی منظر شهری سازمان زیباسازی به عنوان یکی از سازمان‌های مهم و اثرگذار در حوزه طراحی، نقاشی دیواری و فعالیت‌های گرافیکی عمل کرده است.

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۹_۱۹-۱۰-۰۸

وی تاکید کرد :شهرداری در جهت عمل به وظایفش تفاوتی بین دیوار خانه‌های مردم و ساختمان سفارتخانه‌ها قائل نیست و به طور یکسان تلاش می‌کند زیبایی دیوارهای شهر مورد لطمه قرار نگیرد اما جای تعجب است که چرا برای برخی رسانه‌ها به این اندازه دیوار سفارت انگلیس برایشان مهم شده که تاخیر چندساعته در پاک  کردن این شعارها برایشان سئوال‌برانگیز شده... ما در شهرداری در خصوص همه دیوارهای شهر به وظیفه‌مان عمل کرده‌ایم و بر زیباسازی منظر شهری تاکید داریم. ممکن است این تلقی ایجاد شود که شهرداری تعمدی در این موضوع دارد   که آن را تکذیب می‌کنیم، به این دلیل که کشور انگلیس در نزد ملت ایران سابقه تاریخی منفی دارد از نقشی که در کودتای 28 مرداد داشت  تا به امروز  و نیاز به کار مخفیانه و غیررسمی در این حوزه نداریم.

photo_۲۰۲۲-۱۲-۱۹_۱۹-۱۰-۰۷ (3)

سخنگوی شهردار تهران ادامه داد :‌ ما از همکاری هنرمندان برای مرور جنایت‌ها و  ضربه‌های تاریخی که این کشور به ملت ما زده ، استقبال می کنیم و در این حوزه از ظرفیت تبلیغات شهری استفاده می‌کنیم، بنابر این نیازی به کار مخفیانه نداریم. حتی در تمام این چند دهه آثار فاخری در حوزه نقاشی گرافیک و ... علیه دولت انگلستان حتی در پیش از انقلاب به عنوان حامی رژیم مستبد پهلوی خلق شده است، در ادامه همان روند از خلق کارهای فاخر و ارزشمند در این مورد استقبال می‌کنیم . نظر ملت ما نسبت به این کشور مشخص و روشن است.