مهدی عباسی در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مدیر جهادی است، اظهار کرد: اگر بحران واقعی در تهران روی دهد و دامن مدیران را بگیرد، چه کسی قرار است بحران را در تهران اداره کند؟ آیا در کشور، استان‌های معین برای بحران های محلات آموزش دیده و با تجهیزات آشنا هستند که در زمان بحران خدمت رسانی کنند؟

وی با تأکید بر نظارت بر نگهداری تجهیزات و استانداردهای لازم توسط نیروها، یادآور شد: می‌توان برای ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می شوند با سیاست های تشویقی زمینه را ایجاد کرد که حداقل نیازها و مشکلات اولیه را برای جلوگیری از بحران برطرف کنند و بتوانند نیاز خود را از برق سولار تأمین کنند.

عباسی ادامه داد: اراضی ذخیره شهری کارکردی برای آیندگان است و باید مراقبت شود؛ چراکه روزی که نیاز به استفاده از آنها باشد روز تلخ و مصیبت باری خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: پروانه ای در شهر تهران صادر و در کمیسیون ماده ۵ در خصوص یکی از ساختمان های پر اهمیت که سالن اجتماعات، طبقات بالا، اقامتگاه و رستوران دارد، مطرح شد که روی یکی از گسل های خطرناک تهران قرار گرفته و سوال من این است که چه اقدامی از سوی سازمان مدیریت بحران برای پیشگیری از ساخت و ساز یا ایمنی کامل این ساختمان صورت گرفته است؟