از همین رو این انتظار وجود دارد که منابع مالی آن یا از طریق سیستم بانکی تامین شود یا بازار سرمایه. کدام یک از این دو منبع بیشتر به کار طرح دولت رییسی می‌آید؟

سعید اسلامی بیدگلی معتقد است هیچ یک از این دو منبع در حال حاضر نمی‌تواند اهرم کمکی این بخش باشد. او در این باره به اکوایران توضیح می‌دهد.