دومین سالی است که بودجه شهرداری تهران را علیرضا زاکانی به شورای شهر تهران می آورد . در نخستین سال تمامی معاونانش او را همراهی کردند اما در این دوره تیم همراه شهردار کم جمعیت تر بود و سخنان او درجریان ارائه بودجه بلند پروازی های سابق را نداشت . او حالا تکرار سخنان خود و معاونانش را از زبان اعضای شورای شهر تهران تاب ندارد . می گوید این حرف ها آرزوست . آرزوهایی که خود بارها در صحن شورا و سخنرانی هایش تکرار کرده بود . 

امروز درجریان ارائه بودجه سال 1402 شهرداری به شورا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به تامین درآمدهای شهرداری در حوزه شهرسازی اشاره کرد و گفت :‌ شهرداری می توانست در سال جاری حداقل 30 هزار میلیارد تومان از طریق عوارض شهرسازی مناطق مختلف، 50 هزار میلیارد تومان از طریق جرایم کمیسیون ماده صد ، اما رقم کل بودجه 1401، حدود 50 هزار میلیارد تومان بود و رقم کل بودجه سال آینده نیز 78 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 

شهردار تهران اما این ارقام ها را آرزو توصیف کرد و واقعیت بودجه را مصوبه شورا با رقم 50 هزار و 370 میلیارد تومان دانست که شهرداری آن را محقق کرده است. 

در ادامه، عباسی در پاسخ به این انتقاد زاکانی گفت: من به عنوان یک کارشناس حوزه شهرسازی و یک عضو شورا، براساس مستندات کارشناسی صحبت می کنم و اینجا آرزوهای خودم را مطرح نمی کنم. ارقامی هم که درباره منابع قابل استحصال شهرداری در حوزه شهرسازی گفتم، به استناد گزارش شهرداری منطقه 22 و معاونت شهرسازی شهرداری تهران است و درباره سایر منابع درآمدی نیز مستندات کارشناسی خودم و گزارشات سایر همکاران شما را دارم. 

زاکانی اما در پاسخ به این صحبت های عباسی گفت: شما سه رقم 30 هزار، 50 هزار و 90 هزار میلیارد تومان را ذکر کردید که مجموع آن می شود 170 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی که این یک آرزو است، چه بنده گفته باشم، چه معاون شهرسازی ما گفته باشد، چه کمیسیون ماده صد، چه مجموعه خود شما. ما نمی توانیم بودجه را برمبنای آرزوها تدوین کنیم، بلکه باید روی واقعیت ها تکیه کنیم، شما هم به عنوان یک کارشناس نباید این آرزوها را تکرار کنید. 

وی افزود: ما باید توجه کنیم که دیگران از صحبت های ما چه برداشتی خواهند کرد و بعد حرف خودمان را بزنیم. این صحبتی که شما می کنید، کل شورا و شهرداری را زیر سوال می برد، چون مردم فکر می کنند در حالی که شهرداری می توانست امسال 170 هزار میلیارد تومان درآمد محقق کند، اما این کار را انجام نداده است؛ در حالی که اساسا این حرف صحیح نیست. 

سپس، عباسی به جلسه سال گذشته کمیسیون تلفیق بودجه شورای شهر تهران برای بررسی لایحه بودجه 1401 شهرداری اشاره کرد و گفت: آقای زاکانی شما خودتان در کمیسیون تلفیق به دنبال 80 هزار میلیارد تومان منابع بودید، یعنی اول خود شما به دنبال آرزو بودید، نه ما. در جلسه کمیسیون تلفیق یک ساعت وقت همه ما را گرفتید که ما را به رقم 80 هزار میلیارد تومان قانع کنید، البته شورا با این رقم موافقت نکرد، ولی خود من معتقد بودم که به راحتی رقم 100 هزار میلیارد تومان قابل تحقق بود. این تحلیل کارشناسی من است، نه یک آرزو. 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ادامه داد: امسال در کمیسیون ماده پنج فقط یک میلیون و 600 هزار متر مربع تراکم واگذار شده است، من نمی خواستم وارد جزئیات شوم، ولی چون شما من را خطاب قرار دادید، مجبورم مواردی را خدمت شما عرض کنم. 

شهردار تهران اما در این لحظه در جواب عباسی گفت: شما وارد هر جزئیاتی درباره شهرداری می خواهید، بشوید و من هیچ مشکلی ندارم، چون تمام اعداد و ارقام را حفظ هستم، زیرا من و همکارانم روی کار سوار هستیم. حرفی که شما می زنید، حرف بدی است و اساسا وقتی یک نفر بی اطلاع حرف بزند، کار نادرستی است. 

زاکانی در ادامه برای دفاع از خود به مواردی از تراکم فروشی در سال های گذشته برای کسب درآمد برای شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: سال 91 وقتی مساله تراکم تفصیلی (تراکم ساختمانی مجاز در طرح تفصیلی شهر تهران) مطرح شد، شهرداری تهران مجوزهایی را داد که حتما خود شما (عباسی) در آن دوره در شهرداری بودید و از این مجوزها استفاده کردید. بعد از آن هم در دولت آقای روحانی 17 قید به مصوبه تراکم تفصیلی اضافه شد که آقای قالیباف حتی یکی از این قیدها را در دوره شهرداری خود اجرا نکرد.

شهردار تهران ادامه داد: حتی آقایان نجفی و افشانی هم هیچ کدام از این قیود را اجرا نکردند و وقتی هم که خود آقای حناچی (که مدتی در وزارت راه و شهرسازی بود) شهردار تهران شد، متوجه شد که این 17 قید نادرست است و این ها را اجرا نکرد. ادبیات افراد دوره قبل این بود که باید شهر را گران اداره کنیم که مردم تهران از این شهر فرار کنند. ادبیات آقای روحانی و وزیر راه و شهرسازی ایشان همین بود و در شهرداری نیز همین ادبیات حاکم بود. 

وی در ادامه توضیح داد: تا قبل از نیمه اول سال 98 که قرار شد تراکم تفصیلی را به صورت سیستماتیک بارگذاری کنند، شورای عالی شهرسازی و معماری تا دو طبقه اضافه در مناطق شهر تهران مجوز می داد. بعد از آن که این کار شکل سیستمی به خود گرفت، دیدند که دیگر نمی توانند چنین مجوزهایی بدهند، از آن زمان به بعد بود که حجم مراجعات به کمیسیون ماده پنج زیاد شد، چون اساسا در دوره قبل تصمیم ناردستی درباره قیود تراکم تفصیلی گرفته بودند. 

زاکانی با تاکید بر این که صفر تا صد فرآیندی که در دوره فعلی در کمیسیون ماده پنج طی می شود، قانونی است، عنوان کرد: باید یک جلسه در حضور خبرنگاران برگزار کنیم و به افکار عمومی توضیح دهیم که چه فجایعی در گذشته در کمیسیون ماده پنج اتفاق افتاده است که در این دوره ما اجازه ندادیم که حتی یکی از آنها رخ بدهد. در گذشته پیش می آمد که کمیسیون ماده پنج در یک جلسه چند صد هزار متر مربع مجوز بدهد، ما نمی توانیم فاجعه موجود در گذشته در این کمیسیون را از اذهان پاک کنیم. 

شهردار تهران ادامه داد: کمیسیون ماده پنج در دوره فعلی منطبق بر ضوابط و مقررات کار خود را دنبال می کند و کار این کمیسیون کاملا قابل دفاع است، البته این کمیسیون پرکار است و این که شما رقم بالایی را درباره فعالیت این کمیسیون در دوره جدید ذکر می کنید، این شائبه پیش می آید که شاید شما با فعالیت زیاد این کمیسیون مخالفید. مجوزهایی که اکنون کمیسیون ماده پنج می دهد به معنای تراکم فروشی نیست، این در حالی است که قبلا شهرداری حتی تراکم سیال می فروخت، ولی ما در این دوره حتی یک میلیمتر تراکم نفروختیم.

وی در پایان تصریح کرد: کمیسیون ماده پنج مستقیما زیر نظر شهرداری نیست، ولی وقتی موضوع درباره آن در صحن شورا مطرح می شود، لازم است از کار این کمیسیون دفاع کنیم.