اگر مبنا یک واحد ۵۵ مترمربعی باشد، می‌توان گفت متوسط قیمت واحدهای با این میزان مساحت در شهر تهران، در محدوده دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است.

در بخش اول متراژ این هفته، واحدهایی که در این محدوده قیمتی در مناطق مختلف پایتخت فایل شده را بررسی کردیم.