به گزارش اکوایران، در حالی که حدود سه ماه از اولین مورد مسمومیت در مدارس دخترانه قم می‌گذرد، هنوز مسئولان توضیح دقیقی در این باره و شناسایی علت اصلی این حوادث نداده‌اند.

امروز نیز معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گفته که پس از مسمومیت چندین‌باره دانش‌آموزان در مدارس قم، مشخص شد «افرادی دوست داشتند که تمام مدارس - بخصوص مدارس دخترانه - تعطیل شوند.»

یونس پناهی افزوده است: مسمومیت دانش‌آموزان مدارس قم ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بود؛ از این رو عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست.

این عضو کمیته علمی تخصصی بررسی این مسمومیت‌ها، تاکید کرده که این موضوع با تاکید ویژه وزیر بهداشت، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است و تاکنون مشخص شده که «ترکیبات مواد شیمیایی، جنگی نیست و هیچ نشانه‌ای از مسری بودن ندارد.»

به گفته، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، دانش‌آموزان مسموم‌شده نیاز به درمان تهاجمی ندارند و درصد زیادی از عوامل شیمیایی دخیل در این مسمومیت پیشگیرانه است.

پناهی تاکید کرده است: حفظ آرامش افراد مسموم در اولویت است، چراکه برهم خوردن آرامش سبب ایجاد استرس، اضطراب و در نتیجه طولانی شدن روند بهبودی می‌شود.