حسین نظری در خصوص پر شدن ظرفیت بهشت زهرا طی  دو سال آینده گفت: اینگونه نیست که در دو سال آینده ظرفیت بهشت زهرای تهران به اتمام برسد. در حقیقت ظرفیت بهشت زهرا با چهاردیواری فعلی در حال پر شدن است اما می‌تواند اتفاقات دیگری رخ دهد همانند اینکه زمین‌هایی به بهشت زهرا الحاق شود. وظیفه ما دوراندیشی در این زمینه است.

نظری ادامه داد: در حال بررسی هستیم تا در اطراف بهشت زهرا و یا سایر مجموعه‌های داخل شهر همانند اوقاف رایزنی کنیم و این ظرفیت را افزایش دهیم اما در موضوع بحران شرایط ویژه‌ای وجود دارد همانند زلزله بم که فوتی‌های بسیاری به همراه داشت و برای تدفین اجساد شرایط بحرانی ایجاد شده بود. در همین راستا در یک نقطه غرب و یک نقطه شرق تهران برای مواقع بحران پیش بینی‌هایی را انجام دادیم.

وی تأکید کرد: با توجه به تراکم ساختمانی و جمعیتی تهران اگر بحران ایجاد شود با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد، ولی این از وظیفه ما چیزی را کم نمی‌کند. بی تردید باید تمرکز زدایی از بهشت زهرا (س) انجام شود. در همین راستا در غرب و شرق پیگیر ایجاد آرامستان هستیم اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. در غرب و شرق زمین‌هایی در تلو و گرم دره برای این موضوع مطرح شده ولی جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است.

معاون شهردار تهران در خصوص ایجاد قبور خانوادگی جدید در بهشت زهرا(س) گفت: قبور خانوادگی از گذشته در بهشت زهرا وجود داشته اما جدیدا درخواست‌های مردمی برای فروش پنج قبر یا تعدادی قبر در کنار یکدیگر وجود داشته که این قبور محصور نیستند و نخواهند بود. لذا موضوع در هیات مدیره بهشت زهرا (س) مطرح شده ولی هنوز به تصویب نرسیده است.

وی درباره تخریب سرویس‌های بهداشتی در بهشت زهرا(س) و احیانا بکارگیری زمین ناشی از این تخریب برای تدفین، تصریح کرد: در سال‌های پیش محدوده‌ای به عنوان سرویس بهداشتی قرار داشته که پس از تخریب بعدها گل و گیاه در آن کاشته شده و بعدا در طراحی جدید برای توسعه بکار گرفته شده، بی تردید در هیات مدیره بهشت زهرا(س) تصمیم گیری‌ها بسیار سخت است و باید آینده نگری نیز مد نظر قرار گیرد که این بر سختی کار می‌افزاید.