ظهر امروز احکام جمعی از شهرداران مناطق مختلف توسط شهردار تهران صادر شد. بر این اساس، شهرداران مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج، هفت، هشت، نُه، ده، یازده، سیزده، پانزده، هجده، نوزده و بیست‌ویک در سمت خود ابقا شدند.

بر اساس این گزارش رضا شنگی به عنوان شهردار منطقه بیست تهران منصوب شد.

رضا شرفی بعنوان شهردار منطقه بیست‌ودو تهران منصوب شد.

مرتضی روحانی بعنوان شهردار منطقه شش تهران منصوب شد.

 انارکی محمدی بعنوان شهردار منطقه دوازده تهران منصوب شد.

امیر یزدی بعنوان شهردار منطقه چهارده منصوب شد.

محمدامین سالاری پور بعنوان شهردار منطقه شانزده منصوب شد.

همچنین شهردار تهران در حکمی رضا محمدی را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند منصوب کرد.

پیش از این رضا شرفی مدیرعامل و عضو هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران بود که در حکمی توسط شهردار تهران به عنوان شهردار منطقه 22 تهران منصوب شد.

براساس احکامی که امروز صادر شد تغییرات زیر در شهرداران مناطق ایجاد شد :‌

شهردار منطقه ۱- سیدمهدی صباغ (ابقاء)

شهردار منطقه۲- مهدی صالحی (ابقاء)

شهردار منطقه ۳- حمید جوانی (ابقاء)

شهردار منطقه ۴- علی‌اصغر کمالی‌زاده (ابقاء)

شهردار منطقه ۵- احسان شریفی (ابقاء)

شهردار منطقه ۶- مرتضی روحانی شهردار سابق منطقه ۱۶ جایگزین رضا محمدی مدیرعامل جدید سازمان مدیریت پسماند شد

شهردار منطقه ۷- نصرالله آبادیان (ابقاء)

شهردار منطقه ۸- فاطمه تنهایی (ابقاء)

شهردار منطقه ۹- محمدرحیم مرتضوی (ابقاء)

شهردار منطقه ۱۰- مهدی اخ الصنایع (ابقاء)

شهردار منطقه ۱۱- سید محمد موسوی (ابقاء)

شهردار منطقه ۱۲- وحیدرضا محمدی انارکی مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و شهردار منطقه ۱۵ در دوران مدیریت شورای پنجم جایگزین امیر یزدی شهردار جدید منطقه ۱۴ شد

شهردار منطقه ۱۳- محمدهادی علی احمدی (ابقاء)

شهردار منطقه ۱۴ - امیر یزدی شهردار سابق منطقه ۱۲ جایگزین محمد امین سالاری‌پور شهردار جدید منطقه ۱۶ شد

شهردار منطقه ۱۵- محمد شیری (ابقاء)

شهردار منطقه ۱۶- محمد امین سالاری پور شهردار سابق منطقه ۱۴ جایگزین مرتضی روحانی شهردار جدید منطقه ۶ شد

شهردار منطقه ۱۷- بلاتکلیف و غلامرضا شنگی به عنوان شهردار جدید منطقه ۲۰ منصوب شد

شهردار منطقه ۱۸- محمدجواد خسروی (ابقاء)

شهردار منطقه ۱۹- تورج فرهادی (ابقاء)

شهردار منطقه ۲۰- غلامرضا شنگی شهردار سابق منطقه ۱۷جایگزین سید محمد ناظم رضوی شد

شهردار منطقه ۲۱-  رضا پوریافر (ابقاء)

شهردار منطقه ۲۲- رضا شرفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند جایگزین حمیدرضا حاجوی شد.