در کانال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت کلمه «آزار»  را که جستجو کنید انبوهی از اخبار درخصوص آزار و اذیت افراد دارای معلولیت می آید که در مراکز نگهداری مورد خشونت قرار گرفته اند . یک روز خبر «سوزاندن معلولان با فندک در مرکز فاطمه‌الزهرا جهرم» ، هفته دیگر خبر « آزار بدنی معلولان در شیراز» ، روز بد رفتاری با معلولان در مرکز توانبخشی اهواز و امروز فیلمی تلخ از ضرب‌وجرح و اذیت‌وآزار معلولان ذهنی نیلوفران آبی در  بوشهر.

سازمان بهزیستی اطلاعیه ای در این زمینه منتشر کرده که در آن آمده است :‌

سازمان بهزیستی کشور ضمن بررسی دقیق موضوع اقدامات عاجلی را با قید فوریت در دستور کار خود قرار داد که از جمله این اقدامات تشکیل کمیته نظارت بر مراکز ماده 26 به منظور تعطیلی مرکز نیلوفران آبی در بوشهر بود.بر این اساس سازمان بهزیستی با لغو  مجوز مرکز و جانمائی افراد دارای معلولیت در دیگر مراکز استان، صیانت از افراد تحت پوشش را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار داد.

سازمان بهزیستی به منظور حمایت از مددجویان تحت پوشش و اعاده حقوق افراد مستقر در این مرکز پیگیری حقوق خود را نیز از طریق مراجع قضایی دنبال می نماید.

سیاست سازمان بهزیستی برخورد شفاف و قاطع با چنین پرونده‌هایی است و در امور مربوط با جامعه هدف سازمان و در راستای صیانت از حقوق همه افراد تحت پوشش سازمان و علی‌الخصوص افراد دارای معلولیت با هیچ کس مماشات نمی کند و این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری و اقدامات قانونی متناسب به عمل خواهد آمد.

همچنین مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در رابطه با فیلم منتشر شده در فضای مجازی در خصوص ضرب و جرح و اذیت و آزار معلولان ذهنی مرکز نیلوفر آبی در بوشهر گفته است : به محض اطلاع از این موضوع به همراه دادستان مرکز استان، معاون دادستان و مدیر کل بهزیستی استان از مرکز نگهداری کودکان معلول نیلوفر آبی بازدید به عمل آمد.

وی افزود: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به مرداد ماه سال گذشته است و فردی که در فیلم منتشر شده اقدام به ضرب و شتم معلولان کرده همان زمان از مرکز اخراج شده است. دستور بازداشت فردی که اقدام به ضرب و شتم معلولان کرده صادر شد، همچنین برای مرکز نگهداری معلولان در سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی پرونده کیفری تشکیل شد.

مهرانگیر بیان کرد: در مرکز نیلوفرآبی ۱۰۵ کودک معلول نگهداری می‌شوند و این کودکان از نظر ذهنی و جسمی مشکلات زیادی دارند که نگهداری از آن‌ها مشکلات زیادی دارد. در بازدیدی که از این مرکز به عمل آمد وضعیت بهداشتی و نگهداری کودکان مناسب بود و امکانات مناسبی داشت.