به گزارش اکوایران ، روز گذشته شهردار تهران لایحه بودجه سال 1403 را به شورای شهر تهران تقدیم کرد . رقم پیشنهادی شهرداری 169 هزار و 800 میلیارد تومان بود . 

میثم مظفر، رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات لایحه بودجه شهرداری در سال 1403، گفته است: رقم پیشنهادی که در لایحه بودجه به شورا پیشنهاد شده، 169.8 همت است که نسبت به سال گذشته، افزایش خوب و زیادی داشته است. این بودجه در بخش مصارف در سه بخش اصلی ارائه شده است که بدین ترتیب است: بخش اول، تملک دارایی های سرمایه‌ای، بالغ بر 88.2 همت است که  برای مصارفی نظیر احداث اتوبان ها، خرید واگن های مترو، اتوبوس، وسائط نقلیه ، به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی و وسایل و زیرساخت های زمینه‌ای فرهنگی، ورزشی و بوستان ها، به عنوان تملک دارایی های سرمایه‌ای شهر در نظر گرفته شده است. 

مظفر افزود: بخش دوم مربوط می شود به تملک های دارایی مالی، از قبیل پرداخت اقساط و دیون مالی و تعهداتی که در اوراق مشارکت پیش بینی شده .؛که بالغ بر 22 همت در لایحه بودجه در سال 1403 به آن اختصاص دارد و بخش هزینه‌ای که شامل پرداخت حقوق و دستمزد و نگهداشت شهر می باشد که بالغ بر 59 همت برای آن پیش بینی شده است.

وی با اشاره به سهم درصدی هرکدام از بخش ها در لایحه بودجه پیشنهادی افزود: سهم حوزه حمل و نقل در میان بودجه پیش بینی شده 41 درصد، توسعه مدیریت،  هوشمندسازی شهر و حقوق پرسنل 25 درصد و در حوزه موضوعات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی، 13 درصد، در حوزه خدمات شهری 14 درصد، در حوزه بحران و ایمنی پنج درصد، و در حوزه شهرسازی دو درصد پیش بینی شده است.

در لینک زیر لایحه تقدیمی شهرداری را می خوانید:

لایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران