سیدمهدی هدایت پیرامون آخرین وضعیت بازآفرینی شهر تهران گفت: بعد از چندین سال در دوره فعلی مدیریت شهری، شاهد همسویی سیاست های بازآفرینی و تولید مسکن در شهر تهران بین شهرداری تهران و دولت هستیم که اثرات خوبی در شهر دارد.

وی افزود: چندین جلسه در شهرداری تهران و نیز جلساتی هم با حضور شهردار پایتخت در وزارت راه‌وشهرسازی با وزیر و معاونان وی برگزار شد که به یک سری نکات مشترک در مورد سیاست‌های مسکن و بازآفرینی شهر تهران رسیدیم. خروجی آن این شد که در ماه‌های آینده عملیات اجرایی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکن در شهر تهران در مناطق مختلف با رویکرد بازآفرینی و نوسازی شهری و ایجاد محلات الگو انجام خواهد شد.

 مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه موضوع خدمات و مساکن در این پروژه‌ها با هم اجرا می‌شود تا محلات با هویت در شهر تهران ایجاد شود، گفت: تأمین خدمات هفت گانه، ایجاد هویت شهری، معماری سبز، نظام محله محوری، استفاده از پساب و انرژی‌های نو و استفاده از فناوری‌های نو از ویژگی‌های این پروژه‌هاست‌.