به گزارش اکوایران ،قرار بود تا پایان آبان ماه 50 اتوبوس برقی به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه شود . مدیرعامل اتوبوسرانی وعده داده بود که اتوبوس های برقی در خط بهارستان – جمهوری مسافران را جا به جا کنند  اما اسفند به نیمه رسیدوهنوز خبری از تحقق این وعده قدیمی نیست.مهدی علیزاده درخصوص آخرین وضعیت ورود اتوبوس های جدید به پایتخت به اکوایران می گوید : شهرداری تهران پیش پرداخت‌های قرار داد‌هایی که با شرکت عقاب افشان داشته است را پرداخت کرده وتا پایان امسال باید ۳۴۰ دستگاه اتوبوس به ما بدهد که توانایی آن را نداردو بعید می‌دانم بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند و احتمال دارد حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ دستگاه اتوبوس تحویل شهرداری تهران شود. ما با این شرکت برای خرید هزار دستگاه اتوبوس قرار داد بسته‌ایم.

او ادامه می‌دهد: شرکت اسنا هم ۵۰ دستگاه اتوبوس تا هفته آینده تحویل شهرداری تهران خواهد داد که به سرعت وارد خطوط خواهد شد.

علیزاده درخصوص تست یک دستگاه اتوبوس برقی درمسیر بهارستان – جمهوری هم توضیح می‌دهد: ‌این اتوبوس برقی تولید وزارت دفاع بود تست‌های لازم انجام شد و نتایج آن هم به کمیته فنی و وزارت دفاع اعلام شده، اتوبوس برقی ایران خودرو نیز درحال تست است که عملکرد این دو اتوبوس را مقایسه کنیم.

علیزاده درخصوص زمان ورود۵۰ دستگاه اتوبوس برقی که پیش از قرار بود آبان ماه وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود و بعد از مدتی اعلام شد دی ماه به تهران می‌رسد و بعد به وعده بهمن داده شد ،می‌گوید: ۵۰ دستگاه اتوبوسی که از سال ۱۴۰۰قرار داد BOO(قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری) طرف بخش خصوصی هنوز به تعداتش عمل نکرده، قرار بود این اتوبوس‌های ۲۲ بهمن به شهرداری داده شود اما این اتفاق نیفتاد هنوز این اتوبوس‌ها در گمرک است که هنوز نتوانسته‌ایم آن‌ها را بیاوریم اما بیشتر از ۱۸ دستگاه هم نیست و بخش خصوصی زیر قول خودش‌زده و به تعهداتش عمل نکرده است.

او درپاسخ به این پرسش که با وجود بدعهدی‌های شرکت‌های داخلی همچنان باید منتظر اتوبوس‌های چینی باشیم هم می‌گوید: فعلا باید منتظر برقی‌های چین باشیم، قرار دادی هم با مپنا داریم که در سال آینده تعدادی اتوبوس تحویل و وارد ناوگان خواهیم کرد.

علیزاده درخصوص تعداد اتوبوس‌های فعال در شهر تهران هم توضیح داد: درمجموع با اتوبوس‌های نو و بازسازی شده‌ای که وارد ناوگان شده‌اند کم‌تر از ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه اتوبوس شاغل و جاری نداریم و اتوبوس‌های فعالمان هم بالای ۳ هزار دستگاه اتوبوس می‌شود.