بیشتر تذکراتی که وی در صحن شورای شهر مطرح کرده در حوزه هوشمندسازی و فاوا است که می گوید پاسخ برخی از تذکراتش را پس از یک سال دریافت کرده که قانع کننده هم نبوده و همچنان شاهد اقدام ویژه ای در حوزه هوشمندسازی شهر نبوده‌ایم .

قائمی تقویت حمل‌ونقل عمومی را اولویت اصلی سال ۱۴۰۳ عنوان می‌کند و امید دارد سهم ۴۸درصدی حمل‌ونقل از بودجه سنواتی و قرارداد خرید واگن و اتوبوس از چین بتواند تحولاتی در این حوزه ایجاد کند.