به گفته او یک نفر نیز با سوختگی شدید در بیمارستان بستری است و ظاهراً حال خوبی ندارد. 

وی ضمن اشاره به سایر حوادث تلخی که در دوره مدیریت ششم شهری تهران رخ داده است، اظهار کرد: حادثه فوت دو کودک در استخر، مجروح شدن کودکان در اثر ترکیدن بالن و حادثه افتادن یک کودک در چاه نتیجه نبود آموزش‌های شهروندی و HSE است. 

تشکری هاشمی ضمن عرض تسلیت به خانواده افرادی که جان خود را  در حادثه آتش‌سوزی پایانه شرق از دست داده‌اند، گفت: تقاضای بنده از شهردار و شهرداری تهران این است که در تبلیغات محیطی به آموزش‌های شهروندی توجه بیشتری داشته باشند و HSE را در تمام پروژه‌ها رعایت کنند. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه کمتر می‌بینیم که شهرداری تهران از ابزارهای لازم و متخصصان برای آموزش‌های شهروندی استفاده کند. باید HSE در پروژه‌های شهری به عنوان بخشی از الزامات مد نظر قرار گیرد و ابزارها و امکانات مورد نظر در کارگاه‌ها برای مبارزه با چنین حوادثی فراهم شود.