معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: ترویج زیست شبانه را در دوره قبل شاهد بودیم. در حقیقت به بهانه ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری سبک زندگی را دچار مشکل کردند و زمان استراحت مردم آنها را به فضای بی دفاع شهر کشاندند که بسیاری از آسیب‌ها را به همراه آورد. می‌توانیم با طراحی درست بنایی را بگذاریم که آسیب نداشته باشد.

توکلی با اشاره به اینکه آیین‌های متفاوتی در اقوام مختلف برای نوروز وجود دارد، افزود: همه آیین‌های اقوام برای نوروز ستودنی است. نوروز ملل و نوروز اقوام را در دستور کار قرار دادیم و با تلفیق بهار قرآن موضوع نوروز را دنبال کردیم. نیازی نداریم دست گدایی فرهنگی به سمت کسی دراز کنیم. ترویج شاهنامه خوانی بهتر است یا پریدن از روی آتش؟ او درخصوص این که برای ترویج روز مهر ایرانی به جای ولنتاین هم گفت ما در هفته کرامت مهر خواهر و برادری را ترویج کردیم.