وی همچنین تصریح کرد: سامانه پایش مصوبات شورا که پیش از این پایه‌گذاری شده بود و متوقف ماند، به ثمر رسیده و امروز از این سامانه رونمایی می‌شود.

چمران در خصوص ایجاد فرهنگسرا در بوستان لاله، گفت: بعد از جشن ماه رمضان احساس شد که فضاهایی برای چنین طرح‌هایی مورد نیاز است. این موضوع مطرح شد که درختی قطع نمی‌شود و ما نیز اجازه خواهیم نداد. باید منتظر باشیم طرح ارائه شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه در دوره سوم طرحی مصوب شد که در بوستان‌هایی با مساحت بیش از یک هکتار مسجد و کتابخانه احداث شود و ساختمان اداری منع شده است. طرح باید شورا ارائه شود و هیئت موردنظر طرح را مورد بررسی قرار دهد و اگر نیاز بود، احداث شود به شرطی که درختی قطع نشود.

وی افزود: در منطقه ۱۵ بارندگی بوده و یک کارگر در حال بازگشایی نهر برای جلوگیری از سرریز شدن آب بوده که متاسفانه مفقود شده و هنوز پیدا نشده است.

چمران با بیان اینکه قراردادها منع انتشار داشته و هرکسی از درخواست داشته قرارداد را تحویل گرفته است، گفت: در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است.