او می‌گوید: ‌به این افراد پیشنهاد شده که می توانند در حوزه پاکبانی با حقوق حداقلی ۱۴ میلیون تومان فعالیت کنند و اگر متاهل باشند این حقوق تا ۱۸ میلیون هم می‌رسد . به گفته احمدی صدر تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر از افراد بی‌خانمان یا معتادان بهبودیافته در این حوزه مشغول به کار شده‌اند. به گفته او یکی از متکدیان با پیشنهاد حقوق ۱۹ تا ۲۰ میلیونی هم حاضر نشده تکدی‌گری را رها و پاکبان شود.