تهران در ۲۴ ساعت گذشته کیفیت هوای قابل قبول و شاخص ۶۴ را تجربه کرد و امروز- دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳- کماکان کیفیت هوا قابل قبول است و شاخص آلودگی هوا روی عدد ۸۲ قرار دارد. به طوری که ۲ ایستگاه در وضعیت پاک (سبز)، ۲۰ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و ۴ ایستگاه در شرایط ناسالم برای گروه های حساس (نارنجی) قرار دارند. عدد شاخص در یک ایستگاه وضعیت ناسالم برای همه یا قرمز را نشان می دهد.

در حال حاضر ایستگاه‌های دانشگاه علم و صنعت با شاخص ۲۴ و سرخه حصار با شاخص ۳۳ وضعیت هوای پاک را نشان می‌دهند.

همچنین در ایستگاه‌های پیروزی در منطقه ۱۳ شاخص ۸۲، تربیت مدرس در منطقه ۶ شاخص ۸۲، ستاد بحران منطقه۷ شاخص ۵۸، شادآباد در منطقه ۱۸ شاخص ۹۸، شهرداری منطقه ۲ شاخص ۵۹، شهرداری منطقه ۴ شاخص ۸۰، شهرداری منطقه ۱۱ شاخص ۷۸، شهرداری منطقه ۱۹ شاخص ۹۹، شهرداری منطقه ۲۱ شاخص ۸۶، شهرداری منطقه ۲۲ شاخص ۶۰، گلبرگ در منطقه هشت شاخص ۶۰، مسعودیه در منطقه ۱۵ شاخص ۶۱، وردآورد در منطقه ۲۲ شاخص ۹۴، پارک رازی در منطقه ۱۱ شاخص ۶۷،  پارک شکوفه در منطقه ۱۴ شاخص ۹۸، دانشگاه تهران در منطقه ۶ شاخص ۸۳، دانشگاه شهید بهشتی در منطقه یک شاخص ۸۵، ژئوفیزیک در منطقه ۶ شاخص ۶۷، شهرداری منطقه ۱۵ شاخص ۹۵ و شهرک چشمه در منطقه ۲۲ شاخص ۶۱ به ثبت رسیده و کیفیت هوا در این ایستگاه‌ها قابل قبول است.

  ایستگاه های شریف در منطقه ۲ با شاخص ۱۰۳، میدان فتح در منطقه ۹ با شاخص ۱۰۸، پارک سلامت در منطقه ۱۷ با شاخص ۱۲۴ و فرمانداری شهرری در منطقه ۲۰ با شاخص ۱۰۸ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و ایستگاه پاسداران در منطقه ۳ با شاخص ۱۶۴ تنها ایستگاهی است که در وضعیت قرمز قرار دارد.

بر اساس روزشمار شاخص آلودگی هوای پایتخت، شهروندان تهرانی در سال جاری ۵ روز پاک و ۴۹ روز قابل قبول را تجربه کرده‌اند و این در حالی‌ست که در مدت مشابه سال قبل هشت روز پاک، ۴۴ روز قابل قبول و ۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس به ثبت رسیده است.