علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران درخصوص این که آیا شهردار تهران از شورا مرخصی گرفته و جانشین خود را در زمان رقابت های انتخاباتی معرفی کرده است به اکوایران گفت : به نظر می آید تا زمانی که صلاحیت ثبت نام کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان تایید نشود نیازی به مرخصی گرفتن شهردار تهران نیست . اما تمهیدات لازم پیش بینی شده و برای زمان مرخصی شهرداری نیز فکر شده است .

وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص افزایش نظارت شورای شهر در جهت عدم استفاده از امکانات عمومی شهر به نفع یک جریان سیاسی هم توضیح داد : شورا وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد ، شهردارتهران هم تاکید دارد که حق هیچ گونه استفاده از امکانات شهرداری برای حمایت از یک جریان سیاسی و نامزد انتخاباتی وجود ندارد . وقتی چنین حساسیتی در مدیران بالادستی باشد حتما در بدنه هم احتیاط ها افزایش پیدا می کند .