مدیران شهری طی چند سال اخیر بارها درخصوص احداث یک خط تراموا در تهران سخن گفته‌اند که هر بار با واکنش شورای شهر تهران مواجه شده‌اند.

جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران می‌گوید:‌ مطالعات تراموا باید در شورای شهر بررسی و مصوب شود در غیر این صورت اجرایی شدن آن غیر قانونی است.

او معتقد است که شهرداری حتما مجوز شورا را اخذ می‌کند اما اگر چنین نشد حتما مراجع قانونی و نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد.