شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۲۱ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۳ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

 تهران از ابتدای امسال تاکنون ۵ روز هوای پاک، ۷۵ روز قابل قبول و ۶ روز ناسالم برای گروه های حساس را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان سال گذشته ۸ روز هوای پاک و ۷۰ روز هوای قابل قبول و ۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.