فردین یزدانی با اشاره به مطالعه‌ای که اخیرا در خصوص بازار مسکن و وضعیت تقاضا در این بازار داشته می‌گوید: دولت چهاردهم با وضعیت بغرنجی در بازار مسکن روبه‌رو است. چرا که از یک سو تقاضای مصرفی امکان ورود به بازار را ندارد و از سوی دیگر سطح قیمت‌ها به میزانی افزایش پیدا کرده که عملا خرید مسکن برای اکثریت خانوارهای تازه تشکیل شده غیرممکن شده است.

او تاکید می‌کند: دولت چهاردهم باید بداند چالش بازار مسکن از درون این بخش قابل رفع نیست.