او این پرسش را مطرح می‌کند که چند درصد شهروندان تهرانی برای تاخیر در مجوز صدور پروانه ساختمانی یا سایر مشکلات حوزه شهرسازی با این سامانه تماس می‌گیرند؟

محمدی به آمارهای کاهشی فوریت‌های ۱۳۷ در حوزه نظافت اشاره می‌کند: ‌همه شهروندان تهرانی با موضوع نظافت درگیرند اما درصدی حداقلی با موضوع ساخت‌وساز در ارتباط هستند، پس ماموریت اصلی این سامانه رسیدگی به فوریت‌های حوزه خدمات شهری است. وقتی می‌گویید بیشترین تماس ها با سامانه ۱۳۷ مربوط به حوزه نظافت است انگار گفته‌اید که چرا بیشتر تماس‌ها با سامانه ۱۲۵ درخصوص آتش‌سوزی است.

با این اوصاف، وقتی در تابستان تعداد پیام‌هایی که از بوی بد مخازن گلایه دارند، بیشتر می‌شود، شاید به آن معنی باشد که این مشکل در شهر افزایش داشته و می‌توان از پیام‌های این سامانه، این برداشت را هم کرد که این حوزه دچار چالش‌ است. محمدی در این زمینه می‌گوید: سامانه‌ها  یکی از بهترین رابط‌ها و مسیرها بین شهروندان و مدیریت شهری هستند. سامانه ۱۳۷، مشارکت شهروندان را در نظارت بر امورشهری به دنبال دارد و به سرعت هم هر مشکلی در این سامانه خود را نشان می‌دهد... به طور مثال پس از هر بارندگی، آمار تماس‌های مربوط به آبگرفتگی افزایش پیدا می‌کند و من به عنوان یک مدیر باید از این پیام‌ها استقبال کنم زیرا پیام و صدای مردم است. وقتی پیام‌ها درخصوص حیوانات موذی زیاد می شود، پیگیری می‌کنیم که چرا طعمه‌گذاری انجام نشده و می‌بینیم که طعمه‌گذاری صورت گرفته اما موش‌ها نسبت به طعمه مقاوم شده‌اند یا نسبت به آن شناخت پیدا کرده‌اند و دیگر  از آن استفاده نمی‌کنند پس باید نوع طعمه‌ها عوض شود. به راحتی مردم به ما گزارش می‌دهند و ما متوجه می‌شویم که این نظارت میدانی نیاز است تا مدل مبارزه با حیوانات موذی تغییر کند  و ما هم در قراردادهای‌مان نوع سمومی را که استفاده می‌کردیم، تغییر دادیم.

او متذکر می‌شود: ما باید سامانه را درست تحلیل کنیم. دلیل بالا بودن پیام‌های حوزه خدمات شهری این است که این سامانه مربوط به چنین پیام‌هایی است و ما از موضوع تماس‌ها و پیگیری آنها می‌توانیم به ارتقای کیفیت خدمات شهری کمک کنیم.