آنطور که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته، برای سال نخست اجرای این طرح ۱۰ هزار هکتار زمین در سراسر کشور شناسایی شده است.

با این حساب میانگین مساحت هر مترمربع واحد مسکونی در طرح مسکنی دولت رئیسی، ۱۰۰ مترمربع است.

اما در این طرح بانوان مجرد هم می‌توانند ثبت نام کنند، البته به یک شرط. یکی از پرسش های متقاضیان این طرح، محل ساخت واحدهای مسکونی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی به چند پرسش در طرح جهش تولید مسکن پاسخ می‌دهد.