رکورد پایین ترین نرخ تورم پس از ۴۶ ماه و پرفروش ترین ماه سال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، دو رکورد این بازار در آبانماه است.

در این گزارش به روایت داده ها و آمارها، جزئیات وضعیت معاملات و تورم را ببینید.