به گزارش اکوایران، جایزه نوبل پس از مرگ محققش به حراج گذاشته شد، این آخرین جایزه نوبلی است که برای فروش ارائه شد و با قیمت قابل توجهی فروش رفت. 

این اولین باری نیست که این مدال‌ها کمک‌ مالی برای برندگان آن می‌شود، اتفاقی که پتانسیل این جوایز را علاوه بر اعتبار آکادمیک به عنوان سرمایه بالقوه نیز مشخص می‌کند.