سکه امامی در انتهای هفته نتوانست بالای خط ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی قرار بگیرد. عدم حفظ خط یاد شده موجب شد که کمی انتظارات افزایشی در بازار کاهش پیدا کند. در واقع شرط فلز گران بهای داخلی برای بازگشت به مسیر افزایشی این است که در درجه اول خط ۱۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی شکسته شود.

Untitled-33

به گفته فعالان، یکی از مهم ترین عواملی که موجب شد فعالیت خریداران در بازار سکه کاهش پیدا کند،‌ جوسازی معامله گران بزرگ پیرامون برخی از اخبار مثبت بود. به عنوان مثال، پرداخت بدهی ایران توسط عراق یکی از خبرهایی بود که مورد توجه معامله گران قرار گرفت. سخنگوی وزارت برق عراق عنوان کرده است که با ایران بر سر تعهدات خود درباره پرداخت همه بدهی‌های مربوط به واردات گاز و برق از ایران به توافق رسیده ایم و آماده پرداخت بدهی‌های خود هستیم.

1-01

در صورتی که امر یاد شده تحقق پیدا کند، وضعیت بازارساز از لحاظ ذخایر و درآمدهای ارزی بسیار بهبود پیدا می کند و می تواند زمینه ساز کنترل بیشتر قیمت دلار شود. با توجه به اینکه یکی از مهم ترین انگیزه های رشد قیمت سکه، انتظار برای صعود قیمت دلار است، هر خبری که منجر به آرامش ارزی شود،‌ خریداران را از بازار سکه نیز عقب می راند.

در کنار این، در بازارهای جهانی هفته گذشته، طلا کشش زیادی برای افزایش قیمت از خود نشان نداد و همین عامل موجب شد که خریداران بازار سکه فعالیت خود را کاهش دهند. این اتفاق در حالی رخ داد که در انتهای هفته گذشته، جهش طلای جهانی یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز صعود سکه بود.