اما و اگرها درباره حرکت اروپا در مسیر بهبود

اقتصاد اروپا مانند دیگر اقتصادهای بزرگ، تحت تاثیر بحران کرونا دچار رکود شده و مقامات اتحادیه اروپا برای کمک به آن چند بسته حمایتی در نظر گرفته است. از پیش به دلیل نرخ پایین رشد و پایین باقی ماندن نرخ تورم، بانک مرکزی اروپا اقدامات گوناگون انجام داده و انتظار می‌رود بر گستردگی این اقدامات افزوده شود. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد و عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا درباره برنامه‌های این نهاد و افق اقتصاد اروپا به نکاتی اشاره می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد