جنگ سرد فناوری به حوزه های دیگر گسترش می‌یابد

جنگ فناوری بین چین و آمریکا در هفته‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده و بسیاری از تحلیلگران معتقدند در آینده، صرف نظر از اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز خواهد شد، این جنگ سرد ادامه پیدا خواهد کرد زیرا هر دو کشور به دنبال برتری در حوزه فناوری‌های پیشرفته از جمله هوش مصنوعی، اینترنت نسل پنجم و محاسبات کوانتومی هستند و هر کشوری که در این زمینه‌ها پیش رو باشد در حوزه‌های دیگر در جهان برتری خواهد داشت. یک کارشناس در این زمینه به چند نکته اشاره می‌کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد