چهارمین انقلاب صنعتی؛ فرصت‌ها و تهدیدها

از اواسط سده هجدهم تاکنون، چهار انقلاب صنعتی در جهان رخ داده و هر یک از آنها اثرات بزرگ بر زندگی انسان‌ها داشته است. اما چهارمین انقلاب صنعتی که اکنون در جریان است ابعاد گسترده‌تری دارد و فرصت و تهدیدهای حاصل از آن بسیار متنوع‌تر است. کارشناسان معتقدند جهان باید با این انقلاب همپا شود. اما چهارمین انقلاب صنعتی دقیقا به چه معناست؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد