سه عدد مهم برای بازارها

در ماه های اخیر رویدادهای گوناگون بر رفتار سرمایه‌گذاران و عملکرد بازارها اثر گذاشته و به دلایل مختلف، بازارها از ثبات لازم برخوردار نیستند.

در این دوران‌ها، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌شود زیرا هر روز خبرهای جدید از رویدادهای مهم از جمله همه‌گیری کرونا، سیاست‌های حمایتی و تحولات سیاسی منتشر می‌شود. اما سرمایه‌گذاران همواره باید به برخی شاخص‌های اقتصادی توجه ویژه داشته باشند. درباره سه گروه اصلی از این شاخص‌ها توضیحاتی داده می‌شود.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد