به گفته او، به تحولات اساسی در تصمیم‌گیری های بزرگ نیازمندیم. نه اینکه نرخ ارز و نرخ بهره را تغییر دهیم؛ این سیاست‌ها جواب نمی‌دهد.