به گزارش اکوایران وزیر اقتصاد و امور دارایی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم روز گذشته در نهاد ریاست جمهوری در جمع برخی از اصحاب رسانه به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخت. سید احسان خاندوزی در این نشست اظهارات آماری را عنوان کرد که با برخی از آمار های منتشر شده در گذشته همخوانی نداشته و یکسان نیستند. به گفته وی نرخ بیکاری در پایان سال 1400 به رقم حدود 9 درصد رسیده است در حالی مرکز آمار طی گزارش هایی نرخ بیکاری سال گذشته را 9.2 درصد عنوان کرده بود. به نظر می رسد وزیر اقتصاد تمایل دارد آمار بیکاری را به سمت پایین گرد کند. اما نکته جالب این نشست سخن گفتن از آمار هایی بود که تا به حال از هیچ نهاد و شخص رسمی شنیده نشده بود، بر اساس صحبت های خاندوزی این آمار متعلق به بانک مرکزی است. این در حالیست که آمار های بانک مرکزی در دسترس عموم و کارشناسان قرار ندارد.

موتور های تورم زا در حال کاهش اند !!

وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم دیروز اعلام کرد موتور ها و محرک های تورم در اقتصاد ایران در حال کاهش است و در حال حاضر نسبت به شهریور 1400 که دولت فعلی به روی کار آمد، متغیر های اقتصادی وضعیت مساعدی را پیدا کرده اند. این در حالیست در چند ماه گذشته با اجرای برخی از سیاست های دولت تحت عنوان جراحی اقتصادی قیمت بسیاری از کالا جهش داشته و همچنین شاهد چند برابر شدن قیمت ها در بازار هایی مانند بازار مسکن و اجاره بوده ایم.

در این نشست سید احسان خاندوزی به آمار هایی ار بانک مرکزی اشاره کرد که تا به حال هیچ کجا منتشر و عنوان نشده بود. وی اعدام کرد تورم دوازده ماهه در شهریور سال گذشته 59 درصد بوده است و اکنون به 46 درصد رسیده است، در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه در شهریور 1400 حدود 45 درصد بوده است و در پایان اردیبهشت امسال به 38.7 درصد رسیده است. همچنین وزیر اقتصاد تورم تولید کننده را در پایان تابستان سال گذشته حدود 80 درصد عنوان کرده است، این نرخ توسط مرکز آمار در همان برهه زمانی 64 درصد اعلام شده بود. همانگونه که مشاهده می شود آمار های بیان شده توسط سخنگوی اقتصادی دولت با آمار های رسمی منتشر شده همخوانی ندارد که ظاهرا این آمار متعلق به بانک مرکزی است. همانگونه که گفته شد برخی از آمار های اقتصادی از جمله تورم و بیکاری توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود و در دسترس عموم و حتی کارشناسان نیز قرار ندارد پس چنانچه قرار باشد دولت برای ارزیابی خود به آمار های این نهاد استناد کند، صحیح این است که این آمار ها و ارقام منتشر شود تا عموم جامعه آن را ارزیابی کنند.

همچنین خاندوزی در اظهارات خود رشد اقتصادی سال گذشته 4.6 درصد اعلام کرده است، این در حالیست که مرکز آمار رشد اقتصادی 1400 را 4.3 درصد و بانک مرکزی 4.4 درصد اعلام کرده اند. به عبارت دیگر گفته خاندوزی با ارقام هیچ کدام از نهاد های رسمی همخوانی ندارد. ظاهرا این بار بر خلاف نرخ بیکاری وزیر اقتصاد ارقام نرخ رشد اقتصادی را به بالاتر گرد کرده است.