هر چند تورم ماهانه تیرماه بیش از ۷ واحد درصد کاهش پیدا کرد اما همچنان در زمره تورم‌های سطح بالای ماهانه قرار دارد به طوریکه این نرخ هنوز در ۲۰ ماهه گذشته سابقه نداشته است.

در عین حال تورم نقطه‌ای در تیرماه رکورد ۲۶ ساله از خود به جای گذاشت، اما این اتفاق به دلیل جهش تورم ماهانه خرداد ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ و پایین بودن تورم ماهانه تیرماه سال گذشته است.