به گزارش اکو ایران، روند تورم در مرداد ماه نزولی شد و شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی در این بازار به شکلی تخلیه شد. کاهش سرعت رشد قیمت ها در اقتصاد اتفاقی است که برخی کارشناسان آن را برای اقتصاد نرمال ارزیابی می کنند. این کاهش تورم بیشتر در کالاهای خوراکی به چشم می خورد اما هنوز هم سهم این بخش در تورم در مقایسه مقطعی، بالا ارزیابی می شود. سهم مهم دیگر رکوردزنی تورم نیز به بخش مسکن تعلق داشته که بالاترین سطح را در میان بخش ها داشته است. این در حالی است که مرکز آمار تورم قیمت مسکن تهران را اخیرا 1.8 درصد اعلام کرده است.

رکوردزنی تورم بهداشت و درمان در مرداد 1401

تورم ماهانه مرداد برابر با 2 درصد برآورد شد. این در حالی است که در ماه قبل تورم برابر با 4.6 درصد ثبت شده بود و اکنون 2.6 واحد درصد کمتر شده است.

مرکز آمار در اعلام رشد قیمت ها به طور کلی کالاها را در 12 بخش تقسیم بندی می کند. بررسی های آماری از وضعیت رشد قیمت ها در مرداد ماه نشان می دهد بهداشت و درمان با تورمی 3.6 درصدی بیشترین رشد قیمت ها را در این ماه داشته و هتل و رستوران با 3 درصد رده دوم را داشته است.

کمترین افزایش قیمت ماهانه نیز در این مقطع به ارتباطات تعلق داشته که برابر با 1.1 درصد به ثبت رسیده است. اما محاسبه سهم تورم از مصرف جامعه به متغیر دیگری نیاز دارد. در محاسبه این شاخص نیاز است ارزیابی شود سهم وزن مصرف هر کالا در کشور  در میزان رشد قیمت آن ضرب می شود. به این طریق ارزیابی می شود سهم رشد قیمت در کدام شاخه بیشتر در اقتصاد تجربه شده است؟

سهم بالای تورم مسکن در مرداد 1401

اخیرا مرکز آمار اعلام کرد تورم قیمت آپارتمان های مسکونی تهران برابر با 1.8 درصد بوده و از ماه قبل خود در حدود 6.5 واحد درصد کمتر شده است. این تورم در بخش مسکن کل نقاط کشور 2.8 درصد بوده که البته در شهرها بیشتر از روستاها بوده است.

بخش اعظمی از افزایش قیمت ثبت شده در بخش مسکن نیز به اجاره تعلق داشته که در این مقطع برابر با 2.9 درصد ثبت شده است.

ضمن تغییرات ثبت شده در این خصوص اما ارزیابی تورم بخش های مهم در تورم نشان می دهد هنوز بخش مسکن بیشترین سهم را از سبد تورمی کشور در نیمه تابستان امسال داشته است. با توجه به آن که طبق داده های مرکز آمار وزن مصرف مسکن برابر با 31.12 درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده بنابراین سهم این شاخه در تورم معادل با تقریبا 1 درصد محاسبه می شود که بالاترین سهم در میان بخش های مهم دیگر بوده است. در همین شاخه نیز اجاره با وزن 30.72 درصدی عامل اصلی تورم مسکن به حساب می آید.

در ادامه بخش های دیگر مجموعا 0.8 درصد در تورم سهم داشته اند که 0.3 درصد آن مربوط به بخش خوراکی ها بوده و دومین رکورد را در این ماه داشته است. بهداشت و درمان نیز سهمی 0.2 درصدی داشته و رتبه سوم را در این رده بندی به ثبت رسانده است.

به عبارت دیگر ضمن کاهش سرعت افزایش قیمت در مسکن اما هنوز فشار وارد شده از سوی این بخش به تورم ماهانه در مراتب بالایی قرار گرفته و سهم بالایی را در سبد مصرفی خانوارها دارد. 

تورم