برخی از کارشناسان هم معتقدند که راه اصلاح ساختاری بودجه از داخل جابجایی و حذف و اضافه ردیف ها و بندها نمی گذرد و بودجه برای اصلاحات ساختاری، نیاز به یک جراحی عمیق دارد. 

اکوایران در گفتگویی با «فاطمه نجفی» کارشناس سیاست‌گذاری و دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد به این موضوع پرداخته است که به زودی می توانید نسخه کامل آن را مشاهده کنید.